Za chwilę będziesz przeniesiony na nowy, inny adres strony. root@kpsw:/usr/jails/mail.kpsw.edu.pl/usr/local/www/apache24/data # cat index.html Za chwilę będziesz przeniesiony na nowy, inny adres strony.